BEMANNING OCH OUTSOURCING

VI skapar handlingsfrihet

Våra hungriga kandidater står redo när ni snabbt behöver öka er produktionskraft. Antingen genom klassisk bemanning, eller genom outsourcing av produktion till vår egen anläggning strax utanför Göteborg. Det gör att ni slipper flaskhalsarna och kan maximera er kapacitet.

Det finns många skäl att välja WRKFRC

STOR BANK AV KVALIFICERAD PERSONAL

Med nytänkande och kreativitet har vi en svårslagen träffsäkerhet i matchningen av kund, funktion och kandidat. Genom att titta bortom människors cv:n identifierar vi de verkliga drivkrafterna och styrkorna. Det gör att ni inte bara får kvalificerad personal – ni får hungriga och engagerade medarbetare.

LOJAL OCH ANSVARSTAGANDE STYRKA

Genom att se potentialen i varje individ och erbjuda goda möjligheter till utveckling skapas lojala och ansvarstagande medarbetare. Vårt engagemang för vår bemanningspersonal märks, både hos dem och hos våra kunder.  

PÅ PLATS INOM 24 H

Vi står alltid på tårna och är redo att agera när våra kunders behov förändras. Och vi gör det utan att tumma på kvaliteten. Genom att aktivt arbeta med att introducera personalen till varje nytt uppdrag blir bemanningen effektiv redan från första dagen.  

OUTSOURCING ÖKAR FLEXIBILITETEN

Innan en produkt är klar går den igenom många steg. Det kan handla om förmontering, att säkerställa kvalitet eller kapa arbetstoppar. Genom outsourcing kan vi hantera ditt behov i vår egen produktionsanläggning, med vår egen arbetsledning. Det är ett effektivt och starkt komplement till bemanning. 

URVAL BASERAT PÅ DINA BEHOV

Varje bemanningsuppdrag inleds med en behovsanalys där vi lär känna din verksamhet. Genom vår långa erfarenhet av kompetensförsörjning kan vi därefter snabbt lösa såväl tillfällig bemanning som långsiktiga anställningar.

Så går det till

1. BEHOVSANALYS

Vi går igenom era behov – vilka tjänster som behöver tillsättas och till vilken omfattning. Tillsammans med er kommer vi sedan fram till vilka personliga egenskaper och kompetenser som behövs. Detta utgör den kravprofil som ligger till grund för rekryteringsprocessen.

2. REKRYTERING

Utifrån kravprofilen genomför vi sedan hela rekryteringsprocessen. Ofta har vi redan kvalificerade personal i vår omfattande kandidatbank och vid behov kompletterar vi med rekryteringsannonser på sociala medier och i platsbanker. Vi sköter intervjuer och urval innan vi presenterar de bästa kandidaterna för uppdraget. Bemanningspersonalen är anställd av oss och vi tar arbetsgivaransvaret.

3. INTRODUCERING

För oss är det avgörande att varje medarbetare får en så god start som möjligt och på så sätt kan vara effektiva från första stund. Därför arbetar vi aktivt med att introducera dem till arbetsplatsen och uppdraget. Det gör att de vet vad som förväntas, och vad de ska göra, redan innnan de påbörjar sin första arbetsdag.

Vad kan vi hjälpa er med?

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen. Läs mer