Omstart

När något förändras

Det finns många anledningar till att arbetsgivare och anställda kan behöva gå skilda vägar. På WRKFRC stöttar vi dina medarbetare till nytt jobb under strukturerade och ansvarstagande former. Det är något som alla tjänar på.

Det finns många skäl att välja WRKFRC

MÄNNISKOR ÄR VÅR DRIVKRAFT

För oss på WRKFRC handlar allting i grund och botten om människor. Det gör att vi inte bara vet vad som krävs för att matcha människor och utmaningar. Vi vet också vilken omställning det kan vara att lämna sitt arbete oavsett om det beror på omorganisation, nedskärningar, på att man inte trivs, eller på att det är något som inte fungerar i arbetssituationen. Vi vet också att alla människor är värdefulla och har mycket att bidra med – när de får verka i rätt sammanhang.

I TAKT MED FÖRÄNDRINGAR

För att behålla sin konkurrenskraft måste företag ständigt vara på tårna. När behov, organisation och yrkesroller förändras kan det innebära att medarbetare behöver lämna. Genom att erbjuda stöd till omstart ges dina medarbetare en större trygghet samtidigt som företaget stärker sin position som arbetsgivare – något som är avgörande för att attrahera och engagera både nuvarande och framtida medarbetare.

STÖD FÖR BÅDA PARTER

När vi hjälper er med omställningar får era medarbetare stöd att gå vidare. Detta sker främst genom våra välplanerade omstartssamtal, men det kan även ske i våra program för karriärväxling. För dig som arbetsgivare innebär processen att det blir ett mer positivt avslut och att man kan vara trygg i att man har stöttat sina medarbetare att komma vidare i yrkeslivet.

UTGÅR FRÅN INDIVIDEN

I våra omstartsprogram arbetar vi för ökad självinsikt, självförtroende och motivation. Genom att se varje människa tar vi fram en individuell handlingsplan som ger medarbetaren förutsättningar att ta tag i sin situation. Vi hjälper bland annat till med CV, ger tips till effektiva sökvägar och kan träna på anställningsintervjuer.

FULL KOLL PÅ ARBETSMARKNADEN

Vår erfarenhet från rekrytering, personalutveckling och bemanning gör att vi kan leverera verkliga och konkreta resultat. Med stenkoll på vilka arbetsgivare som är i färd att anställa och vilka kompetenser som efterfrågas kan vi kan öppna dörrar till ett nytt jobb som matchar både
individen och organisationen.

Våra processer för omstart

OMSTARTSSAMTAL

Vi arbetar enligt en välstrukturerad samtalsprocess där vi stöttar, entusiasmerar och inspirerar medarbetaren att ta nästa steg i arbetslivet. Både genom att prata nutid och framtid, och genom att ge stöd för att nå ut till arbetsmarknaden. Vi tror på människors egen förmåga att påverka sin situation och antalet samtal beror på bakgrund, vilka insatser som arbetsgivaren och medarbetaren önskar – och på vilka steg som vi ser behövs för att ge medarbetaren rätt förutsättningar.

KARRIÄRVÄXLING

Här gräver vi djupare än i omstartssamtalen. Tillsammans med medarbetaren gör vi en kompetensinventering och kartläggning av nya möjligheter i karriären. Vi ser över behovet av vidareutbildning, sätter medarbetaren i kontakt med olika nätverk, och öppnar vägarna till en ny sysselsättning.

Vad kan vi hjälpa er med?

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen. Läs mer