REKRYTERING AV PERSONAL

VI HITTAR ERA NÄSTA MEDARBETARE

Att rekrytera kompetent personal som matchar företagets behov är ofta en stor utmaning. Som specialister på kompetensförsörjning kan vi vår marknad och vad som krävs för att locka rätt kandidater och sila fram guldkornen. Med erfarenhet, kunskap och välbeprövade verktyg ser vi till att er rekrytering ger de resultat som ni förväntar er – och gärna lite till.

Det finns många skäl att välja WRKFRC

STOR KANDIDATBANK OCH RÄTT VERKTYG

Vi arbetar med en välbeprövad rekryteringsprocess för att säkerställa att rätt person hamnar på rätt arbetsplats, och i rätt funktion. Genom våra långa erfarenhet från alla delar av kompetensförsörjning kan vi hjälpa er med rekryteringen till alla positioner – oavsett om ni söker en ny vd, en ny utvecklare, ekonomer eller vill utöka era kapacitet i monteringen.

REKRYTERING ELLER DELPROCESSER

Vi kan bistå er med hela processen eller utvalda delar av den. Har ni egen kandidat, eller gör ni en internrekrytering så kan vi även erbjuda en second opinion för att alla parter ska kunna känna sig trygga i valet. 

I NÄRA SAMVERKAN

Vi ser oss hellre som en samarbetspartner än en leverantör av tjänster. Därför föredrar vi att jobba integrerat och långsiktigt med våra kunder – helt enkelt för att det ger bättre resultat. På så sätt kan vi säkerställa att er nya medarbetare kommer in i arbetsgruppen på ett effektivt och tryggt sätt, och vi kan även hjälpa er med utvecklingen av er nya personal.

OVÄNTADE OCH OSLAGBARA MATCHNINGAR

Ofta är det lätt att missa en chans till en topp-
rekrytering för att cv:t inte riktigt stämmer med vad man förväntat sig. På WRKFRC ser vi till helheten och är noga med att identifiera de verkliga styrkorna och drivkrafterna hos varje individ. Som utomstående part kan vi ge tips och råd när du står inför ett rekryteringsbehov, och med en kompetensinventering kan vi säkerställa att inga toppkandidater missas.

RESULTATET ÄR ALLT

Genom med stor lyhördhet, engagemang, och en stark ansvarskänsla ser vi till att leverera goda resultat. Våra uppföljningar visar på både extremt hög kundnöjdhet, och på att vi gjort rätt matchningar för de arbetssökande. 

Sex steg till en lyckad rekrytering

1. ANALYS OCH KRAVSPECIFIKATION

Vi gör en analys av era behov och vilka personliga egenskaper och kompetenser som efterfrågas.

2. KANDIDATSÖKNING

I många fall har vi redan goda kandidater i vår omfattande kandidatbank. Detta kompletteras med rekryteringsannonser på sociala medier och i platsbanker.

3. URVAL

Vi gör ett första urval där vi sållar fram de mest lovande kandidaterna. Därefter genomför vi en fördjupad personbedömning genom intervjuer.

4. REFERENSTAGNING

Vi hämtar in referenser på de kandidater som återstår efter intervjuerna och gör utifrån detta en sista sammanvägd bedömning.

5. AVRAPPORTERING

Vår rekommendation presenteras för er, tillsammans med underlaget för bedömningen.

6. KVALITETSUPPFÖLJNING

Efter genomfört uppdrag gör vi alltid en kvalitetsuppföljning för att försäkra oss om att processen gett förväntat resultat.

Vad kan vi hjälpa er med?

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen. Läs mer