REKRYTERING AV personal

VI HITTAR ERA NÄSTA MEDARBETARE

Står ni inför en rekrytering? Eller är du som kandidat ut efter en karriärförändring? Vi kan vår marknad och vet hur man matchar människor i rörelse med företag som vill utökad sin kapacitet. På WRKFRC har vi verktygen och kunskapen, både för dig som söker nya utmaningar, och för företag som vill framåt.

Behöver ni stärka er verksamhet och står inför en rekrytering?  Är du som kandidat ut efter en karriärändring ? Vi kan vår marknad och förstår era behov för att matcha människor i rörelse och företag som önskar ökad kapacitet. Att anställa är en viktigt investering och vi på Wrkfrc har verktygen och kunskapen till ett lyckat resultat för dig som söker nya utmaningar och för företaget som vill framåt.

 

Det finns många skäl att välja WRKFRC

BRED REKRYTERINGSBAS OCH RÄTT VERKTYG

Vi arbetar med en tydlig rekryteringsprocess för att säkerställa att rätt person hamnar på rätt arbetsplats, och i rätt funktion. Genom våra långa erfarenhet från alla delar av svensk industri kan vi hjälpa er med rekryteringen till alla positioner. Oavsett om ni söker en ny vd, eller behöver mer kapacitet på er teknikavdelning, har vi erfarenhet och rätt verktyg för att ge er stöd i era process. 

REKRYTERING ELLER DELPROCESSER

Vi kan bistå er med hela processen eller utvalda delar av den. Har ni egen kandidat, eller gör ni en internrekrytering så kan vi även erbjuda en second opinion för att alla parter ska kunna känna sig trygga i valet. 

I NÄRA SAMVERKAN

Vi ser oss hellre som en samarbetspartner än en leverantör av tjänster. Därför föredrar vi att jobba integrerat och långsiktigt med våra kunder – helt enkelt för att det ger bättre resultat. På så sätt kan vi säkerställa att er nya medarbetare kommer in i arbetsgruppen på ett effektivt och tryggt sätt, och vi kan även hjälpa er med utvecklingen av er nya personal.

OVÄNTADE OCH OSLAGBARA MATCHNINGAR

Ofta är det lätt att missa en chans till en topprekrytering för att cv:t inte riktigt stämmer med vad man förväntat sig. På WRKFRC ser vi till helheten och är noga med att identifiera de verkliga styrkorna och drivkrafterna hos varje individ. Som utomstående part kan vi ge tips och råd när du står inför ett rekryteringsbehov, och med en kompetensinventering kan vi säkerställa att inga toppkandidater missas.

RESULTATET ÄR ALLT

Vi har stor respekt, både för arbetstagaren som vill förändra sin nuvarande situation, och för företaget som sitter på rekryteringsbehovet. Därför arbetar vi med stor lyhördhet, stort engagemang, och en stark ansvarskänsla.

Våra uppföljningar visar på både extremt hög kundnöjdhet, och på att vi gjort rätt matchningar för de arbetssökande. 

BRED REKRYTERINGSBAS OCH RÄTT VERKTYG

Vi arbetar med en tydlig rekryteringsprocess för att säkerställa att rätt person hamnar på rätt arbetsplats. För oss börjar det med kandidaten, vår viktigaste del i rekryteringsprocessen. Vi arbetar aktivt med kompetenser inom flera segment. Ska ni tillsätta ny VD eller behöver ni mer kapacitet på er teknikavdelning, vi har erfarenhet och rätt verktyg för att ge er stöd i era process. 

REKRYTERING ELLER DELPROCESSER

Wrkfrc kan bistå er med hela processen – från Search till anställd, säkerställa och presentera ett urval av rätt människor. Vi är här för att underlätta och effektivisera våra kunders arbete, ni har behovet – vi gör jobbet. Har ni egen kandidat eller gör ni en internrekrytering, då kan vi erbjuda er Second Opinion som gör både parter trygga i valet. 

I NÄRA SAMVERKAN

Vi är inte enbart en leverantör av tjänster, vi är er samarbetspartner. Det bygger på att vi jobbar alltid integrerat och långsiktigt med våra kunder. Wrkfrc släpper inte taget om kunden eller medarbetaren. Genom uppföljning kan vi även hjälpa er med utveckling av er personal. Vi finns med så er nya medarbetare kommer in i arbetsgruppen på ett effektivt och trygg sätt. 

OVÄNTADE OCH OSLAGBARA MATCHNINGAR

Att se sin personal och inte missa tåget. Det händer att man i sin vardag och fullt fokus på sin kärnverksamhet inte har tid att lyfta blicken. Ibland kan det vara lätt att missa en chans för att det inte står rätt i CV´t. Men vi ser individen och det kan vara bra att utomstående part kan ge tips och råd när du väl står inför ett behov. Genom kompetensinventering kan en erfarenhet väga tungt. 

RESULTATET ÄR ALLT

Vår statiskt visar på hög kundnöjdhet och att vi gjort rätt matchning för kandidaten. Vi har stor respekt både för den som vill förändra sin nuvarande situation samt för kunden som sitter med behovet. Varför lyckas vi ? För vi är lyhörda, engagerade, nära och tar ansvar och vår långa erfarenhet och breda kunskap för olika verksamheter.  

Sex steg till en lyckad rekrytering

1 ANALYS & KRAVSPECIFIKATION
2 KANDIDATSÖKNING
3 URVAL & FÖRDJUPAD PERSONBEDÖMNING
4 REFERENSTAGNING
5 AVRAPPORTERING
6 KVALITETSUPPFÖLJNING

Låt oss hjälpa dig

Vi träffas gärna och helst IRL. Det är i kontakten med varandra som förståelsen uppstår. Boka in ett förutsättningslöst möte med oss via mail eller telefon.

Din väg till
en ny karriär

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen. Läs mer.