Teambuilding

Utveckla arbetsglädje och team-motivation

Har ni en ny medarbetare eller behöver lednings- eller arbetsgruppen en nystart? För att alla ska kunna bidra till framgång och till att ni tar rätt beslut i viktiga frågor börjar det med att gruppen fungerar. Med lång erfarenhet av personal- och organisationsutveckling hjälper vi er att vässa teamet.

Det finns många skäl att välja WRKFRC

VI UTGÅR FRÅN INDIVIDERNA

Vi brinner för människor, och människor arbetar ofta i olika gruppsammanhang – det kan vara i ledningsgruppen eller i arbetslaget på lagret. Oavsett sammanhanget är det lika viktigt att samtliga har förståelse för hur vi fungerar som människor, och hur man både kan bidra själv – och fånga upp andras insatser, tankar och idéer.

BEPRÖVADE VERKTYG

I vårt arbete med teambuilding fokuserar vi på att öka effektiviteten och skapa goda arbetsklimat. Som partner till JobMatch arbetar vi i en tydlig process, med väl beprövade metoder och certifierat personlighetstest.

FLEXIBEL ARBETSMETOD

Det finns många anledningar att göra en Teambuilding. Det kan handla om att vilja förbättra samarbetet och öka energin i arbetsgruppen, eller om att öka självinsikten och toleransen för olikheter. Med en flexibel arbetsmetod anpassar vi upplägget utifrån era mål.

GENOM HELA PROCESSEN

Våra certifierade coacher har lång och gedigen erfarenhet av personal- och grupputveckling. Som er samarbetspartner finns vi vid er sida genom hela processen – från uppstart till uppföljning, och vid förändring i gruppen.

Så går det till

1. FÖRBEREDELSER

Vi klargör hur era mål med Teambuildingen ser ut. Processen inleds sedan med att alla deltagare genomför JobMatch Talents personlighetstest. Testet är certifierat av DNV-GL och ger ett högkvalitativt underlag för att bedöma arbetsgruppens styrkor och svagheter, och få en förståelse för gruppdynamiken.

2. TEAMBUILDINGEN

Teambuildingen sker i en öppen dialogform mellan deltagarna och vår konsult. Vi ger exempel på för- och nackdelar med olika personlighetsdrag som kommit fram i personlighetstestet. Korta föreläsningar varvas med praktiska övningar och ämnena anpassas till era behov. Det kan till exempel handla om lyhördhet, motivation, feedback, tydlighet, konfliktlösning och kommunikation.

3. UPPFÖLJNING

Vill ni komma längre än en punktinsats rekommenderar vi att ni följer upp teambuilding efter ett halvår och därefter en gång årligen.

Vad kan vi hjälpa er med?

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen. Läs mer