QUALITY SERVICES

Vi kvalitetssäkrar svensk industri

Oavsett om det handlar om ett kvalitetsproblem i befintlig produktion, eller om det planeras inför en ny produktion där kvaliteten behöver säkras så kan vi hjälpa till. Vi arbetar med hela världen som marknad och hjälper ett stort antal leverantörer att säkerställa hög kvalitet genom hela processen.

Det finns många skäl att välja WRKFRC

VI VET ATT TIDEN ÄR ALLT

Ett kvalitetsproblem kan få stora konsekvenser för produktionen och lönsamheten. Därför arbetar vi alltid för att så snabbt som möjligt åtgärda problemen – utan att tumma på kvaliteten i vårt arbete. Genom att ta helhetsansvar kan ni vara trygga i att vi tar över så fort ni trycker på knappen. Vi arbetar med hela världen som marknad och hjälper ett stort antal leverantörer att säkerställa hög kvalitet genom hela processen.

TYDLIGA RAPPORTERINGSSYSTEM

Vi använder oss av vedertagna rapporteringsmallar för en snabb och tydlig uppföljning för samtliga parter. Genom auditering av problemområden reder vi ut orsaker och kan därefter tillsätta handlingskraftiga åtgärder.

SÅ FUNKAR DET

Avrop och beställning är enkel. Vi upprättar en trygg och säkerställd åtgärd beroende på problemet, utbildar våra operatörer via egen arbetsledning och kommunicerar med alla inblandade parter. Genom att inhämta alla nödvändiga underlag kan vi säkerställa att vi hanterar produkten och kvalitetsbristen på rätt sätt. Vi upprättar kontrakt med involverade parter både på nationella och internationell nivå.

Exempel på arbetsflöde när en ny produktion ska inledas och kvaliteten behöver säkerställas i varje led. Här planeras kvalitetsarbetet vanligtvis i god tid före produktionsstart och processen är tydligt målstyrd.

Exempel på arbetsflöde när kvalitetsproblem uppstår i befintlig produktion. Problemet kan ha uppstått i den egna fabriken, i en annan fabrik, eller hos en underleverantör. Här är reaktionstiden avgörande för att minimera störningar i produktionen.

Vad kan vi hjälpa er med?

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen. Läs mer